High School Program

Beijing New Talent Academy (BNTA)

โรงเรียนตั้งอยู่ ณ กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน ก่อตั้งขึ้นในค.ศ. 1995 ระบบการศึกษาจะใช้การแบ่งตาม K-12 Boarding High School (การแบ่งชั้นการศึกษาตามมาตรฐานสากล) ในช่วงเวลากว่าสิบปีโรงเรียนได้จัดตั้งแผนกระหว่างประเทศและมีสถานะเป็นศูนย์นานาชาติเคมบริดจ์อย่างเป็นทางการ ด้วยผลการเรียนที่โดดเด่นและชื่อเสียงอันยอดเยี่ยม นักเรียนของเราจึงเป็นผู้สมัครที่มีความสามารถสำหรับมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งในประเทศจีนและทั่วโลก

หลักสูตรที่เปิดสอนสำหรับชาวต่างชาติ : ระดับมัธยมต้น และ ระดับมัธยมปลาย

Beijing New Talent Academy (BNTA) เป็นโครงข่ายหนึ่งของสถาบันนานาชาติแคมบริดจ์ Cambridge International Centre หลักสูตรของโรงเรียนจึงมุ่งเน้นการใช้งานได้หลากหลาย” และทันต่อ “ยุคโลกาภิวัตน์” พัฒนาจุดแข็งของนักเรียนในทุกๆด้าน อาทิ การศึกษาการใช้ชีวิต วิทยาศาสตร์ ศิลปะ ร่วมกับกิจกรรมกลุ่มซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนา ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และขยายวิสัยทัศน์ของนักเรียน โดยใช้ภาษาอังกฤษในการสอนเป็นหลัก ซึ่งในแต่ละสัปดาห์จะมีการจัดสอบ IELTS ภายในโรงเรียนจะมีศูนย์การศึกษานานาชาติ เพื่อรองรับนักเรียนที่มีความสนใจศึกษาต่อต่างประเทศ

ภูมิอากาศ
ปักกิ่งมี 4 ฤดกาลโดยฤดูหนาวในปักกิ่งอยู่ในช่วงเดือนธันวาคม – มีนาคมซึ่งอุณหภูมิมักต่ำกว่า 0 องศาเซลเซียส ในขณะที่ฤดูร้อนจะอยู่ราวเดือนพฤษภาคม – สิงหาคมและมีฝนตกบ่อย อุณหภูมิของปักกิ่งมีความแตกต่างกันสูงระหว่างหน้าร้อนและหน้าหนาว อุณหภูมิ ในหน้าร้อนอาจสูงสุดถึง 40 องศาเซลเซียส ขณะที่ในหน้าหนาวอุณหภูมิอาจลดลงถึง -20 องศาเซลเซียส และในบางช่วงอาจมีการเกิดพายุทะเลทรายทางตอนเหนือพัดผ่าน

การคมนาคม
ทางอากาศ : กรุงปักกิ่งมีสนามบินอยู่ 2 แห่ง คือ Beijing Capital International Airport และ Beijing Daxing International Airport
มีทางรถไฟ : ในปัจจุบันมี 9 สายการเดินทาง โดยผ่านสถานที่สำคัญต่างๆ ได้แก่ พระราชวังต้องห้าม สวนสัตว์ ตลาดรัสเซีย สนามกีฬาโอลิมปิก ค่าโดยสารได้เปลี่ยนเป็นเก็บตามระยะทาง ยกเว้นสายที่เดินทางไปสนามบินนานาชาติ
รถประจำทาง : ปักกิ่งมีรถประจำทางหลายสายครอบคลุมทุกเส้นทาง ค่าโดยสารจะเริ่มต้นที่ 1 หยวนขึ้นอยู่กับระยะทาง หากมีบัตรโดยสารจะเสียค่าโดยสารเริ่มต้นที่ 0.4 หยวน
แท็กซี่ : เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความรวดเร็วในการเดินทาง รถแท็กซี่จะเริ่มคิดค่าโดยสาร 10 หยวน

ค่าใช้จ่ายหลักสูตรโดยประมาณ
47,000 – 60,000 หยวน / เทอม

ค่าหอพักโดยประมาณ
4,500 – 6,000 หยวน / เดือน

ค่าครองชีพ
3,000 – 5,000 หยวน / เดือน