iSERVICE

เป็นบริการครบวงจรที่ iGET บริการให้นักเรียนที่ศึกษาต่อในประเทศจีนทุกหลักสูตร โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อประเทศจีนจะคอยให้คำแนะนำและให้ปรึกษาเกี่ยวกับข้อมูลมหาวิทยาลัยในประเทศจีน เมื่อทราบความต้องการที่ชัดเจนแล้ว iGET จะวางแผนการเรียนที่ตรงกับความต้องการของผู้เรียน

Before

 

During

 

After