Language Program

 

HSK Course

 • เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการสอบวัดระดับภาษาจีน HSK โดยจะมีตั้งแต่ระดับ 1-6
 • อยากเรียนต่อประเทศจีน หรือใช้ผลสอบ HSK ยื่นสมัครมหาวิทยาลัยในระดับปริญญา
 • ผู้ที่ต้องการใช้ผลสอบ HSK เพื่อสมัครงาน หรืออัพเงินเดือนให้สูงขึ้น
 • อาจารย์ผู้สอนเป็นชาวจีน สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ดี และมีความชำนาญในการติวสอบ HSK
 • เป็นหลักสูตรเร่งรัด สำหรับนักเรียนที่มีเวลาน้อย เน้นติวเพื่อสอบ
 • หลักสูตร มี 20 ชม. / 40 ชม.

Chinese Fundamental Course

 • หลักสูตรภาษาจีนขั้นพื้นฐาน
 • ไม่มีความรู้ภาษาจีนก็สามารถเรียนได้
 • เนื้อหาเข้าใจง่าย ไม่น่าเบื่อ
 • ปูพื้นฐานตั้งแต่เริ่มต้น จนสามารถใช้งานได้จริง

Chinese For Communication Course

 • ภาษาจีนเพื่อการสนทนา
 • เน้นปฏิบัติ สนทนาได้จริง สามารถตอบโต้กับชาวจีนได้
 • เพื่อพัฒนาทักษะการพูด-ฟัง ภาษาจีนให้คล่องแคล่วมากขึ้น
 • เหมาะสำหรับคนที่เน้นสนทนาเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน

Study in China

 • เหมาะสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานและไม่มีพื้นฐานมาก่อน
 • ให้ผู้เรียนได้เรียนกับเจ้าของภาษาจริงๆในสถานที่จริง ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน จึ
 • ผู้เรียนได้เกิดการปฏิบัติและทำให้ทักษะพัฒนาได้ไวยิ่งขึ้นซึ่งสถานที่เรียนและเมืองผู้เรียนสามารถเลือกเองได้