LANGUAGE PROGRAMS

HSK course

เป็นคอร์สเรียนสำหรับนักเรียนที่เตรียมตัวสอบ HSK ตั้งแต่ระดับพื้นฐานไปจนถึงระดับสูง ด้วยอาจารย์ที่มากความ สามารถจากประเทศจีน จึงทำให้ผู้เรียนมั่นใจได้ว่าเนื้อหาที่สอนนั้นมี ความถูกต้องและสามารถนำไปปรับใช้ได้จริง แถมฟรี ! ตัวช่วย สำหรับผู้เรียนได้ทบทวนเนื้อหาการสอบทุกรูปแบบด้วย Application HSK Online แบบ VIP 1 ปีเต็ม

Chinese Fundamental Course

หลักสูตรปรับพื้นฐานภาษาจีน โดยมีการสอนครบทุกทักษะการฟัง พูด / อ่าน / เขียน ผู้ที่ไม่มีความรู้ภาษาจีนมาก่อนก็สามารถเรียนได้สอนโดยอาจารย์เจ้าของภาษาที่มีประสบการณ์การสอนมาอย่างยาวนาน

Chinese For Communication Course

หลักสูตรภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาจีนในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องและคล่องแคล่ว จากการสนทนากับเจ้าของภาษาและการสนทนาโต้ตอบที่สอดแทรกด้วยเนื้อหาที่ทันสมัยและเข้าใจง่ายพร้อมคำศัพท์ที่ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน ทำให้ได้พัฒนาการสื่อสารและสามารถนำไปปรับใช้ในการสอบ HSKK หรือการสอบพูดภาษาจีนได้อีกด้วย

Study in China

หลักสูตรการเรียนภาษาจีน ณ ประเทศจีน หลักสูตรที่ได้รับความนิยมสูงสุด เป็นการเปิดโอกาสให้กับนักเรียนได้ใช้ภาษาจีนกับเจ้าของภาษาโดยตรง และเรียนรู้วัฒนธรรม วิถีชีวิตที่ประเทศจีนได้อย่างลึกซึ้ง