กิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อประเทศจีน ประจำเดือนกันยายน 2564

ปัจจุบันประเทศจีนเป็นหนึ่งในประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับต้นของโลก จีนได้ก้าวขึ้นมาเป็นประเทศผู้ส่งออกอันดับ 1 และเป็นประเทศผู้ลงทุนอันดับ 2 ของโลก และจากนโยบายกระทรวงศึกษาธิการในการดำเนินงานด้านการศึกษา ได้ให้ความสำคัญโดยกำหนดภาษาจีนเป็นภาษาที่ 3 ในโรงเรียน ส่งผลให้นักเรียนไทยสนใจไปศึกษาต่อในประเทศจีนเพิ่มขึ้นในทุกปี เครือข่ายการศึกษานานาชาติไทย-จีน (iGET) เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนไทยเพื่อรองรับกับการแผ่ขยายทางธุรกิจ และเศรษฐกิจจีนที่กำลังเชื่อมโยงเข้ามาสู่ประเทศไทย  จึงได้จัดกิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อประเทศจีนขึ้น เพื่อให้ข้อมูล รายละเอียด การเตรียมความพร้อมสำหรับการไปเรียนต่อประเทศจีน ประกอบการตัดสินใจในการเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา โดย iGET ได้เชิญอาจารย์จากมหาวิยาลัยชั้นนำต่างๆ ในประเทศจีนมาเป็นวิทยากร มอบความรู้ให้แก่นักเรียนในกิจกรรมแนะแนวครั้งนี้

กิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อประเทศจีน ในเดือนกันยายน 2564 ที่ผ่านมา ได้ถูกแบ่งจัดทั้งหมด 7 ครั้ง ระยะเวลาประมาณ 45-50 นาที / ครั้ง โดยในแต่ละรอบมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมแนะแนวจะมีหลักสูตรที่โดดเด่น เมืองที่ตั้ง บรรยากาศรอบๆแตกต่างกันออกไป ทั้งนี้เพื่อรองรับความต้องการที่หลากหลายของนักเรียนแต่ละคน ซึ่งก่อนเริ่มกิจกรรม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ฟัง iGET ได้จัดทำแบบสอบถามเพื่อสำรวจหัวข้อ ประเด็นที่นักเรียนแต่ละคนต้องการทราบ และใส่เนื้อหาเข้าไประหว่างการจัดกิจกรรมแนะแนว เช่น คณะ / สาขาที่โดดเด่น , เอกสารที่ใช้ในการสมัคร , ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร , วิธีการสมัครทุนการศึกษา , ชีวิตความเป็นอยู่ของนักศึกษาต่างชาติในประเทศจีน เป็นต้น

มหาวิทยาลัยที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวกับ iGET ทั้งหมดในเดือนกันยายนนี้ประกอบไปด้วย

  1. East China Normal University
  2. Guangdong University of Foreign Studies
  3. Beijing Foreign Studies University
  4. Beijing Jiao Tong University

ภาพบรรยากาศกิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อประเทศจีน ประจำเดือนกันยายน 2564

2 กันยายน 2564 โดย Guangdong University of Foreign Studies

มีผู้เข้าฟังทั้งหมด 54 คน

3 กันยายน 2564 โดย Beijing Jiao Tong University

มีผู้เข้าฟังทั้งหมด 65 คน

7 กันยายน 2564 โดย Guangdong University of Foreign Studies

มีผู้เข้าฟังทั้งหมด 45 คน

 

9 กันยายน 2564 โดย East China Normal University

มีผู้เข้าฟังทั้งหมด 85 คน

15 กันยายน 2564 โดย Beijing Foreign Studies University

มีผู้เข้าฟังทั้งหมด 65 คน

17 กันยายน 2564 โดย Guangdong University of Foreign Studies

มีผู้เข้าฟังทั้งหมด 48 คน

27 กันยายน 2564 โดย East China Normal University

มีผู้เข้าฟังทั้งหมด 46 คน

สำหรับกิจกรรมแนะแนวเดือนตุลาคม 2564 iGET จะเชิญมหาวิทยาลัยไหนมาร่วมแนะแนวให้น้องๆฟังอีก รอติดตามอัพเดทตารางกิจกรรมกันได้ที่ Facebook : igetthailand ได้เลยค่ะ

 

Related Articles