ภาพโครงการศึกษาภาษาและวัฒนธรรรมจีน ณ Guangdong University of Foreign Studies

ประมวลภาพโครงการศึกษาภาษาและวัฒนธรรรมจีน ณ Guangdong University of Foreign Studies มหานครกวางโจว วันที่ 15 – 28 ตุลาคม พ.ศ. 2566

ความน่าสนใจของเมืองกวางโจว
• เป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในมณฑลกวางตุ้งและใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศจีน
• มี GDP สูงเป็นอันดับที่ 4 ของประเทศจีนรองจากเซี่ยงไฮ้ ปักกิ่ง และเซินเจิ้น
• ได้รับการขนานนามเป็น World Trade Center
• เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน Trade Fair ของประเทศจีนปีละ 2 ครั้งซึ่งเป็นงานที่นักธุรกิจทั่วโลกเดินทางเข้าไปติดต่อทางการค้า
• มี 4 ฤดู ได้แก่
o ฤดูใบไม้ผลิ (ก.พ.-มี.ค.)
o ฤดูร้อน (เม.ย.-ก.ย.)
o ฤดูใบไม้ร่วง (ต.ค. -พ.ย.)
o ฤดูหนาว (ธ.ค.-ม.ค.)

บรรยากาศภายใน Guangdong University of Foreign Studies
Guangdong University of Foreign Studiesเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของมณฑลกวางตุ้ง ซึ่งมีประวัติยาวนานมากว่า 40 ปี เกิดจากการรวมตัวของ 2 สถาบัน คือ สถาบันภาษาต่างประเทศกวางโจว และสถาบันการค้าระหว่างประเทศ

มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงมากในด้านการสอนภาษาต่างประเทศ และการค้าระหว่างประเทศ สาขาวิชาโดดเด่น ได้แก่ วิชาการค้าระหว่างประเทศ,วิชาการบริหารธุรกิจ วิชาการเงินระหว่างประเทศ วิชาการบัญชี วิชาการจัดการโลจิสติกส์ วิชาเศรษฐศาสตร์การจัดการและวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังได้รับรางวัลการดูแลนักศึกษาต่างชาติยอดเยี่ยมจากรัฐบาลจีนมา 3 ปีซ้อน

ออกเดินทาง วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2566

บรรยากาศการเรียนภาษาจีน ช่วงเช้า วันจันทร์-วันศุกร์
เป็นการเรียนเพื่อพัฒนาทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนภาษาจีนของนักเรียนทุกคน ทั้งยังได้ฝึกการจำลองใช้ภาษาจีนในสถานการณ์จริง ที่นักเรียนจะได้เจอในชีวิตประจำวัน

บรรยากาศการร่วมกิจกรรม ช่วงบ่าย วันจันทร์-วันศุกร์
เน้นการเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรมที่น่าสนใจของจีนในซึ่งจะมีการสลับกิจกรรมในแต่ละวัน เช่น ศิลปะการป้องกันตัว การเขียนพู่กันจีน เป็นต้น

ท่านอธิการโรงเรียนเดินทางเยี่ยมนักเรียนในโครงการ ระหว่างวันที่ 19 – 22 ตุลาคม พ.ศ. 2566
คุณพ่อเกรียงศักดิ์ ชัยพรแก้ว ท่านอธิการโรงเรียนเซนต์ดอมินิก เดินทางเยี่ยมคณะครูและนักเรียน ณ มหาวิทยาลัย Guangdong University of Foreign Studies เมืองกวางโจว ประเทศจีน พร้อมทั้งเข้าร่วมคลาสเรียนภาษาจีนไปกับนักเรียน บรรยากาศการเรียนเต็มไปด้วยความสนุกสนาน

บรรยากาศการไปทัศนศึกษา วันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2566
ทัศนศึกษาและท่องเที่ยวสถานที่สำคัญทั้งทางวัฒนธรรมและสถานที่ท่องเที่ยวสมัยใหม่ ในเมืองกวางโจว เกาะเออร์ชา ที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองกวางโจว และ Huacheng Square ซึ่งเป็นจัตุรัสใจกลางเมืองที่ใหญ่ที่สุดของเมืองกวางโจวพิพิธภัณฑ์กวางโจว และถนนคนเดิน

แม่น้ำจูเจียง หรือแม่น้ำไข่มุก เป็นแม่น้ำสายสำคัญของเมืองกวางโจว หากได้มาเที่ยวที่กวางโจวต้องไม่พลาดที่จะมาล่องเรือเพื่อชมสีสันของเมืองในยามค่ำคืน

บรรยากาศการไปทัศนศึกษา วันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2566

บรรยากาศการไปทัศนศึกษา ช่วงบ่าย วันอังคารที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2566
ทัศนศึกษาที่ภูเขาไป่หยุน เป็นภูเขาที่มีชื่อเสียงของเมืองกวางโจว และยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติ ที่ได้รับการเคารพนับถือมากที่สุดของเมือง

พิธีมอบประกาศนียบัตร และพิธีปิดโครงการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมจีน วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2566
มหาวิทยาลัย Guangdong University of Foreign Studies ได้มอบประกาศนียบัตรให้แก่ครูและนักเรียนทุกคนที่เข้าร่วมโครงการ

Related Articles