News

ภาพโครงการศึกษาภาษาและวัฒนธรรรมจีน ณ Guangdong University of Foreign Studies

ประมวลภาพโครงการศึกษาภาษาและวัฒนธรรรมจีน ณ Guangdong University of Foreign Studies มหานครกวางโจว วันที่ 15 – 28 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ความน่าสนใจของเมืองกวางโจว • เป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในมณฑลกวางตุ้งและใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศจีน • ...

กิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อประเทศจีน ประจำเดือนกันยายน 2564

ปัจจุบันประเทศจีนเป็นหนึ่งในประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับต้นของโลก จีนได้ก้าวขึ้นมาเป็นประเทศผู้ส่งออกอันดับ 1 และเป็นประเทศผู้ลงทุนอันดับ 2 ของโลก และจากนโยบายกระทรวงศึกษาธิการในการดำเนินงานด้านการศึกษา ได้ให้ความสำคัญโดยกำหนดภาษาจีนเป็นภาษาที่ 3 ในโรงเรียน ส่งผลให้นักเรียนไทยสนใจไปศึกษาต่อในประเทศจีนเพิ่มขึ้นในทุกปี เครือข่ายการศึกษานานาชาติไทย-จีน (iGET) เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนไทยเพื่อรองรับกับการแผ่ขยายทางธุรกิจ และเศรษฐกิจจีนที่กำลังเชื่อมโยงเข้ามาสู่ประเทศไทย  จึงได้จัดกิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อประเทศจีนขึ้น เพื่อให้ข้อมูล รายละเอียด การเตรียมความพร้อมสำหรับการไปเรียนต่อประเทศจีน ประกอบการตัดสินใจในการเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา โดย iGET ได้เชิญอาจารย์จากมหาวิยาลัยชั้นนำต่างๆ ในประเทศจีนมาเป็นวิทยากร...

สัมนาออนไลน์ iGET x HSK Online ประจำเดือนเมษายน

วันที่ 9 เมษายนเครือขายการศึกษานานาชาติ หรือ Inclusive Global Education (Thailand) : iGET ได้ร่วมมือกับบริษัท Super Chinese จากเมืองเซี่ยงไฮ้ จัดกิจกรรมสัมมนาออนไลน์ฟรีสำหรับคุณครูชาวไทยผู้สอนภาษาจีนโดยใช้ Application HSK Online เป็นตัวช่วยในการเรียนการสอนโดยนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับหลักสูตรของแต่ละโรงเรียน และได้รับเกียรติจากผู้บริหารฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ Application HSK Online คุณ...

สัมมนาออนไลน์ iGET x HSK Online

เมื่อเดือนที่ผ่านมาเครือขายการศึกษานานาชาติ หรือ Inclusive Global Education (Thailand) : iGET ได้ร่วมมือกับบริษัท Super Chinese จากเมืองเซี่ยงไฮ้ จัดกิจกรรมสัมมนาออนไลน์ฟรีสำหรับคุณครูชาวไทยผู้สอนภาษาจีนโดยใช้ Application HSK Online เป็นตัวช่วยในการเรียนการสอนโดยนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับหลักสูตรของแต่ละโรงเรียนและได้รับเกียรติจากผู้บริหารฝ่ายแนะแนว คุณจิราภรณ์ บุญสุขแก้ว และ ผู้บริหารฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ Application HSK Online...

ประกาศผลทุนภาษาจีนออนไลน์ East China Normal University

【Announcement !!!】ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือก ได้รับทุนหลักสูตรภาษาจีนออนไลน์ เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2564 ได้มีการประกาศรับสมัครทุนภาษาจีนออนไลน์ เทอม 2 ปีการศึกษา 2563 ของมหาวิทยาลัย East China Normal University ผ่านทาง Facebook page : iGETTHAILAND ซึ่งเป็นทุนจากสถาบันขงจื๊อ โดยผู้สมัครสามารถเลือกได้ว่าต้องการเรียน 1...

เปิดแล้ว! คอร์สเรียนภาษาจีน

ประกาศๆ น้องๆคนไหนที่สนใจการเรียนภาษาจีน แต่ไม่รู้จะเริ่มยังไง ตอนนี้เราเปิดคอร์สแล้วนะรู้ยัง เทคนิคการเรียนจีนจากอาจารย์ที่มากประสบการณ์และมีเคล็ดลับในการสอนน้องๆให้เข้าใจง่ายๆ เรียนสบายๆไม่เครียด น้องๆจะได้ฝึกทักษะการฟัง อ่าน เขียน และพูด ด้วยเทคนิคการเรียนจีนดีๆ ทำความเข้าใจในเรื่องของไวยากรณ์และการจดจำคำศัพท์ หากน้องๆสนใจ สามารถสมัครเรียนกับเราได้น้า เปิดคอร์สตั้งแต่ HSK1 จนถึง HSK4 ไปเลยจ้า ถ้าตอนนี้ไม่รู้จะไปไหน ก็แวะมาเรียนกับเราได้น้า มาเถอะ อยากเจอ คอร์สแบบกลุ่ม 6 คน ( คนเดียวก็สามารถสมัครได้น้า...