ประกาศผลทุนภาษาจีนออนไลน์ East China Normal University

1362

【Announcement !!!】ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือก ได้รับทุนหลักสูตรภาษาจีนออนไลน์

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2564 ได้มีการประกาศรับสมัครทุนภาษาจีนออนไลน์ เทอม 2 ปีการศึกษา 2563 ของมหาวิทยาลัย East China Normal University ผ่านทาง Facebook page : iGETTHAILAND ซึ่งเป็นทุนจากสถาบันขงจื๊อ โดยผู้สมัครสามารถเลือกได้ว่าต้องการเรียน 1 เทอม หรือ 1 ปี
East China Normal University เป็น 1 ใน 16 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของสาธารณรัฐประชาชนจีน ก่อตั้งขึ้นใน ค.ศ.1951 รู้จักกันในนาม Garden School ล้อมรอบไปด้วยธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม มหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นวิทยาลัยครูแห่งแรก ที่มีชื่อเสียงโดดเด่นในด้านคุณภาพการเรียนการสอน ตั้งอยู่ในเขตเศรษฐกิจพัฒนา Hongqiao ใจกลางเมืองเซี่ยงไฮ้ ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการจีน อีกทั้งยังอยู่ในโครงการ 211 และ 985 ซึ่งเป็นนโยบายหลักของการปฏิรูปการศึกษาของรัฐบาลจีนอีกด้วย

ผู้ที่ได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัยมีรายชื่อดังต่อไปนี้
1. Ms.Jidapa Lertwithawatchai
2. Ms.Rinrada Unsomsri
3. Ms.Arocha Pichai
4. Ms.Irisa Intaranan
5. Ms.Chutirat Sriitayajit

iGET ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ ผู้ที่มีรายชื่อ กรุณายืนยันสิทธิ์รับทุนภายในวันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. ผ่านทางอีเมล [email protected] โดย
1. แจ้งชื่อ-นามสกุลตัวเอง + ยืนยันรับทุน
2. แจ้ง WECHAT ID ของตนเอง