รวมสนาม #สอบภาษาจีนHSK และ #HSKK ที่เปิดรับประจำเดือน มกราคม 2567
.
1. มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง กรุงเทพฯ
[https://www.blcubangkok.com/blcuhsk.php]
.
2. วิทยสถานแห่งวัฒนธรรมตะวันออก (Oriental Culture Academy (OCA))
แบบ Paper [http://www.ocanihao.com/index.php?route=information/information&information_id=27]
แบบ Computer [http://www.ocanihao.com/index.php?route=information/information&information_id=30]
.
3. สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์
[https://www.facebook.com/photo/?fbid=849564460299560&set=a.571723234750352&locale=th_TH]
.
4. สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[https://www.facebook.com/qmkzxy/posts/pfbid05Xodqv9VPEemGxgWqyVQUPRPJBvz1jHwUyza5k6Rqr9b7CvmTTDudV8pkxDUSRMwl]
.
5. สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยบูรพา
[https://www.facebook.com/photo/?fbid=780811000518692&set=a.538120058121122]
.
HSK คือ ข้อสอบข้อเขียนที่เน้นทักษะ “ฟัง อ่าน และเขียน” โดยแบ่งออกเป็นทั้งหมด 9 ระดับ แบ่งตามความยากง่ายและคลังคำศัพท์ตั้งแต่ 500 คำ จนถึง 11,092 คำ

HSKK คือ HSKK การสอบวัดระดับความสามารถภาษาจีน ในทักษะด้านการ “พูด” โดยแบ่งเป็นระดับต้น กลาง และสูง