วันที่ 9 เมษายนเครือขายการศึกษานานาชาติ หรือ Inclusive Global Education (Thailand) : iGET ได้ร่วมมือกับบริษัท Super Chinese จากเมืองเซี่ยงไฮ้ จัดกิจกรรมสัมมนาออนไลน์ฟรีสำหรับคุณครูชาวไทยผู้สอนภาษาจีนโดยใช้ Application HSK Online เป็นตัวช่วยในการเรียนการสอนโดยนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับหลักสูตรของแต่ละโรงเรียน และได้รับเกียรติจากผู้บริหารฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ Application HSK Online คุณ River
ได้มอบสิทธิพิเศษสำหรับครูผู้สอนและนักเรียนได้ทดลองใช้ฟรี 3 สัปดาห์เพื่อให้การเรียนการสอนออนไลน์ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้น

อีกทั้งยังมีการให้คำแนะนำสำหรับการนำ Application ไปปรับใช้โดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด Application HSK Online พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ วันนี้ iGET ได้มีโอกาสเก็บภาพบรรยากาศและเนื้อหาบางส่วนจากการสัมมนามาฝากกัน จะเป็นอย่างไรกันบ้างมาดูกันเลย