เมื่อเดือนที่ผ่านมาเครือขายการศึกษานานาชาติ หรือ Inclusive Global Education (Thailand) : iGET ได้ร่วมมือกับบริษัท Super Chinese จากเมืองเซี่ยงไฮ้ จัดกิจกรรมสัมมนาออนไลน์ฟรีสำหรับคุณครูชาวไทยผู้สอนภาษาจีนโดยใช้ Application HSK Online เป็นตัวช่วยในการเรียนการสอนโดยนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับหลักสูตรของแต่ละโรงเรียนและได้รับเกียรติจากผู้บริหารฝ่ายแนะแนว คุณจิราภรณ์ บุญสุขแก้ว และ ผู้บริหารฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ Application HSK Online คุณ River มาเป็นประธานเปิดงานพร้อมให้คำแนะนำสำหรับการนำ Application ไปปรับใช้โดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด Application HSK Online พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ วันนี้ iGET ได้มีโอกาสเก็บภาพบรรยากาศและเนื้อหาบางส่วนจากการสัมมนามาฝากกัน จะเป็นอย่างไรกันบ้างมาดูกันเลย

สัมมนา HSK Online x iGET เทคนิคการสอนโดยการใช้ Application HSK Online ครั้งที่ 1 (เดือนกุมภาพันธ์)

สัมมนา HSK Online x iGET เทคนิคการสอนโดยการใช้ Application HSK Online ครั้งที่ 2 ( เดือนมีนาคม)