ถาม-ตอบการขอทุน

1. ขอทุนต้องทำยังไงบ้าง ?
          ตอบ : คำถามยอดฮิตมากๆอันนี้ ตอนช่วงที่พี่กี้ใกล้เรียนจบ เรามีความฝันว่าอยากจะยื่นทุนไปเรียนที่ประเทศจีน ซึ่งข้อมูลในอินเตอร์เนตบางทีมันจะมีแต่พล๊อตเดิมๆ และรายละเอียดค่อนข้างน้อย อาจจะต้องอาศัยการสอบถามจากรุ่นพี่ หรือเอเจนซี่ต่างๆ
พี่กี้ก็เริ่มจากการศึกษาข้อมูลรายละเอียดทุนประเภทต่างๆก่อนค่ะว่ามันมีอะไรบ้าง หลังจากนั้นให้ดูว่าทุนที่เราอยากยื่น เปิดรับช่วงไหน เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัครทุนมีอะไรบ้าง และเริ่มวางแผนการเตรียมเอกสารเพื่อสมัครทุนให้ทันเวลาค่ะ

2. ทุนมีกี่แบบ ค่าใช้จ่าย ?
          ตอบ : ทุนการศึกษาประเทศจีนไม่ว่าจะเป็น ทุนรัฐบาลจีน (CSC) ทุนสถาบันขงจื๊อ (CIS) ทุนมหาวิทยาลัย โครงการทุนพิเศษรัฐบาลจีน หลักๆเลยจะมีทุนเต็มจำนวน ซึ่งทุนเต็มจำนวนจะมีอยู่ 2 ประเภท ก็คือทุนที่ได้ทั้งค่าเรียน ค่าหอพัก และค่าครองชีพ ส่วนทุนเต็มจำนวนอีกประเภท จะได้ค่าเรียน กับค่าหอพัก นอกจากนี้ก็ยังมีทุนบางส่วน ซึ่งจะขึ้นอยู่กับแต่ละมหาวิทยาลัยว่าจะจัดสรรการให้ทุนบางส่วนนี้อย่างไร เช่น ทุนค่าเรียน 50% , ทุนค่าเรียน 100% , ทุนค่าหอพัก

3. การขอทุนต้องมีผลสอบ HSK ไหม ?
          ตอบ : ส่วนมากการยื่นทุนแทบทุกประเภทจำเป็นต้องมีผลสอบ HSK ระดับ 4-5 ขึ้นไป แต่หากเป็นทุนโครงการพิเศษ หรือ
ทุนโควต้าพิเศษ ไม่จำเป็นต้องมี HSK สามารถยื่นได้ค่ะ ซึ่งทางมหาวิทยาลัยจะมีทุนปรับพื้นฐานภาษาจีนให้เรียนก่อนอย่างน้อย
1 เทอม – 1 ปีการศึกษา

4. เอกสารอะไรบ้างที่ต้องเตรียมสำหรับการยื่นทุนการศึกษาต่อประเทศจีน ?
          4.1 สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุเหลืออย่างน้อย 6 เดือน
          4.2. ผลการเรียน (Transcript) และวุฒิการสูงสุด (Certificate of Graduation)
          4.3 เรียงความแนะนำตัวเอง (Statement of Purpose / Study Plan) ฉบับภาษาอังกฤษหรือภาษาจีน
          4.4 ผลสอบ HSK 4-5 สำหรับหลักสูตรภาษาจีน / IELTS 6.0 ขึ้นไปสำหรับหลักสูตรภาษาอังกฤษ
          4.5 จดหมายแนะนำจากอาจารย์ (Recommendation Letter) ที่มีตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป 2 ฉบับ
          4.6 ผลตรวจสุขภาพจากโรงพยาบาลรัฐบาล (Physical Examination)

5. ทุนเปิดเดือนไหน ?
          ตอบ : ทุนส่วนมากจะเปิดรับสมัครตั้งแต่ช่วง ธันวาคม จนถึงมีนาคม และเปิดเรียนในเดือนกันยายน ของทุกปี

Related Articles